×

پیام سامانه

کاربر گرامی ثبت نام تبلیغ نوین تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود

کاربر گرامی چنانچه در سامانه بلاغ قبلا ثبت نام خود را پیگیری ننموده اید کد ملی خود را وارد نموده و دکمه جستجو را انتخاب نمایید . در غیر این صورت اطلاعات فرم زیر را تکمیل نمایید
کد ملی

اطلاعات فردی

* حوزه فعالیت
* نام
* نام خانوادگی
* نام پدر
* نام نمایشی
* کدملی
* شماره شناسنامه
* جنسیت
* وضعیت تاهل
استان محل تولد
شهرستان محل تولد
* تاریخ تولد
/
/
* تلفن همراه
شماره حساب صندوق دفتر
شماره حساب بانک ملی
* استان محل سکونت
* شهرستان محل سکونت
* ایمیل
* آدرس منزل

اطلاعات تحصیلی

* ش.پ.حوزوی
* تحصیلات حوزوی
رشته تخصصی
تحصیلات کلاسیک
رشته تحصیلی
معرفی شده از سوی

مدارک

لطفا مدارک خود را به صورت صحیح بارگزاری نموده و از ارسال تصاویر نامرتبط با مدرک ذکر شده خودداری نمایید ، در غیر این صورت پرونده شما بررسی نمی شود
* تصویر پرسنلی
* صفحه اول شناسنامه
* صفحه تاهل شناسنامه
* روی کارت ملی
* مدرک حوزوی
رضایتنامه ولی(مخصوص خواهران)